Blok textu: Na rehabilitáciu
Blok textu: Na cvičenie
Blok textu: Hlavná strana
Blok textu: Na hry a zábavu
Blok textu: Na gymnastiku
Blok textu: Na sedenie
Blok textu: Doplnky
Blok textu: Ledragoma

© Copyright REHA Slovakia s.r.o.

Váš partner v rehabilitačnej oblasti...

REHA SLOVAKIA, s.r.o.

 

 

K loptám sa dodávajú rôzne súbory cvikov pre rôzne partie tela. 

K nafukovaniu lôpt sa dodávajú rôzne pumpy, podľa druhu lopty. 

Pre opravy je k dispozícii sada na opravu dier FlexaKit.

K dispozícii sú aj súbory cvikov na DVD.